Policydokument

Alliansföretagens policy för säkerhet,hälsa och miljö

Vårt övergripande mål är att ingen av våra medarbetare skall råka ut för skador eller ohälsa på arbetsplatsen, ingen egendom skall skadas och vi ska minimera påverkan på miljön genom att:

-Vi utför vårt arbete med hänsyn taget till säkerhet och hälsa för vår egen och annan personal

-Vi sätter mål och avsätter resurser för att ständigt förbättra vår säkerhet, hälsa och miljö och följer upp målen

-Vi försäkrar oss om att våra tjänster till kunder har en positiv inverkan på säkerhet, hälsa och miljö

-Vi minskar fortlöpande den miljöpåverkan som vår verksamhet medför som exempel resor, eget avfall, utsläpp och användning av resurser och energi

 

Läs mer
Drogpolicy

Miljöpolicy